Exploring the world with a compass and fork 🤠
#fishing
#fishing

കുമ്പളങ്ങി ഡേസ് 🏡

🏡 കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോ മുതൽ തോന്നിയ ആഗ്രഹമാണ് പുഴയും, കായലും , പച്ചപ്പും, ചീനവലകളും ഒക്കെ ചാരുത കൂട്ടുന്ന കുമ്പളങ്ങി എന്ന ഗ്രാമം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം എന്ന്😍. അങ്ങനെ സിനിമ …